Upplevelser

Under LINK-dagarna 2019 erbjuds mängder av upplevelser

Här kommer ett antal exempel på upplevelser

Lunchföreläsning

En lunchföreläsning går ut på att ett företag kommer till universitetet och håller ett föredrag under lunchrasten (12:15 - 13:00) om t.ex. deras verksamhet och vad dom letar efter hos studenterna. Oftast bjuds det också på mat.

Frukostföreläsning

En annan variant på den klassiska lunchföreläsningen är en frukostföreläsning, som istället hålls någon gång under förmiddagen men i övrigt innebär samma sak.

CASE-kväll

Studenter får tillsammans i grupper möjlighet till att ta sig an ett eller flera problem som företaget har tänkt ut i förväg. Representanter från organisationen får då vägleda och hjälpa studenterna att diskutera och komma fram till lösningar.


Montermys

Under veckorna upp till LINK kommer ett antal företag stå tillsammans med LINK i montern i Colosseum och hålla i lunchtävlingar samt mingla med studenter.

Företagskväll

Företaget bjuder in studenter till en härlig, rolig eller inspirerande kvällsaktivitet som kan vara i princip vad som helst. Exempelvis kan det vara bowling, besök på kontoret, escape room, ölprovning, prison island, go kart eller klättring. Företaget bjuder då på mat och dryck utöver aktiviteten.

Kontaktsamtal

Som en mer avslappnad form av “arbetsintervju” där en representant från företaget och du kan prata och ställa frågor till varandra..

Pub (After School)

Företaget kan anordna en pub-kväll genom att boka en pub eller liknande lokal där det bjuds på mat och dryck i en avslappnad miljö. Ni och företagsrepresentanter kan då blandas och mingla på ett mer naturligt sätt än vad som är möjligt i andra miljöer. Det öppnar även upp möjligheten att ha längre och mer personliga konversationer än vad som är möjligt på exempelvis LINK-mässan.