Engagera dig

Utan dig blir ingen mässa

Att anordna LINK-dagarna kräver många engagerade studenter. Man kan engagera sig i LINK antingen genom att vara en del av kommittén eller genom att vara mässvärd.

Mässvärd

Under hösten kommer vi rekrytera värdar som kan hjälpa till under själva mässdagen. Det innebär att man kvällen innan mässan hjälper till att rigga upp samt att man under mässan hjälper till antingen som logistik-, informations- eller företagsvärd. Som tack för detta får man bland annat gå på banketten som är LINK-dagarnas storslagna avslut på Konsert & Kongress.

Kommittén

I kommittén finns nästan 30 engagerade studenter som ser till att LINK-dagarna blir av. Kommittén är indelad i fem undergrupper samt en projektledare och en vice projektledare/kassör. Är man sugen på att engagera sig i kommittén för LINK 2019 är det tyvärr för sent, men redan i början av vårterminen 2020 kommer rekryteringen för LINK 2020 att börja. Det börjar med att projektledare och vice projektledare/kassör väljs ut på Y-sektionens vintermöte. Dessa kommer sedan att välja ut gruppledare, som sedan hjälps åt för att välja ut resterande kommitté.