Engagera dig

Studentengagemang

Utan dig blir ingen mässa

Att anordna LINK-dagarna kräver många engagerade studenter. Man kan engagera sig i LINK antingen genom att vara en del av kommittén eller genom att vara mässvärd.

Sökperiod

Under hösten kommer vi rekrytera värdar som kan hjälpa till under själva mässdagen. Det innebär att man kvällen innan mässan hjälper till att rigga upp samt att man under mässan hjälper till antingen som logistik-, informations- eller företagsvärd. Som tack för detta får man bland annat gå på banketten som är LINK-dagarnas storslagna avslut på Konsert & Kongress.

Sökperioden för mässvärdar till LINK 2019 är stängd och pågick från 1 oktober till 14 oktober 2019.

Sökperioden för mässvärdar är stängd.

Sökperioden var öppen till den 14 oktober 2019

Att vara värd

Förutom värdefulla kontakter och en bra erfarenhet ingår en värd-kickoff, en bankett på kvällen efter mässan, en LINK-ryggsäck och en schysst värdpresent. Vid frågor skicka gärna ett mejl till personalansvarig på mans.franzen@linkdagarna.se.

Informationsvärd

Som informationsvärd kommer du hjälpa LINK att nå ut med information till mässans besökare och företag. Informationsvärdarna kommer under mässdagen att stå i informationsmontern och kommer få en god översikt av mässan.

Fotovärd

Vi söker även fotovärdar under mässan och banketten. Till banketten riktar vi oss till dig som har tidigare kunskap inom fotografering. Till mässan riktar vi oss till dig som kan sköta CV-fotografering.

Företagsvärd

Som företagsvärd är du upp till två företags kontaktperson under mässan. Dina uppgifter är att hålla god kontakt med företag före och under mässdagen där du står med dem vid deras monter. Att vara företagsvärd ger dig en unik chans att knyta kontakter och få inblick i ett intressant företag.

Logistikvärd

Som logistikvärd hjälper du till med det praktiska under mässdagen och ser till att allt flyter på. Logistikvärdarna arbetar nära Mässgruppen i LINK och får därmed en god insyn i logistiken bakom mässan.

Kommittén

I projektgruppen för LINK finns nästan 30 engagerade studenter som ser till att LINK-dagarna blir av. Kommittén är indelad i fem undergrupper samt en projektledare och en vice projektledare/kassör. Är man sugen på att engagera sig i kommittén för LINK 2019 är det tyvärr för sent, men redan i början av vårterminen 2020 kommer rekryteringen för LINK 2020 att börja. Det börjar med att projektledare och vice projektledare/kassör väljs ut på Y-sektionens vintermöte. Dessa kommer sedan att välja ut gruppchefer som sedan utgör styrelsen, som hjälps åt för att välja ut ett taggat gäng som utgör den kommitté som utför det årets LINK.