Våra besökare

Specialiserade data och IT-studenter

LINK-dagarna är en arbetsmarknadsmässa som inriktar sig till studenter och företag inom data och IT. Mässan riktar sig till flera olika sektioner med massor av olika inriktningar och profiler. Följande avsnitt listar de sektioner på Linköpings Universitet som LINK riktar sig till tillsammans med en kort beskrivning om varje sektions program samt ett urval av deras masterprogram.

De sektioner som beskrivs är:

 • Datateknologsektionen (D)
 • Sektionen för högskoleingenjörer (LING)
 • Sektionen för industriell ekonomi (I)
 • Sektionen för kognitionsvetenskap (KOGVET)
 • Sektionen för systemvetenskap och informatik (SAKS)
 • Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik (Y)
 • image
  Linköpings största mässdagar för data och IT-studenter

  Under två veckors tid anordnas en rad företagsevenemang från spännande föreläsningar till engagerande event. Dagarna kulminerar i den fullspäckade mässdagen den 28 november där ni som företag får chans att nätverka.

  Datateknologsektionen

  Sektionsförkortning: D
  Program

  Det finns fyra stycken program på D-sektionen. Det gemensamma för dessa program är programmering. En kortare beskrivning av varje program följer under:

 • Civilingenjör i datateknik (D) - Studenter på detta program läser mer lågnivåspråk och inriktar sig på hårdvara, men de läser även många kurser i objekt-orienterade högnivåspråk.
 • Civilingenjör i informationsteknologi (IT) - På IT-programmet får man goda kunskaper inom högnivå-programmering, men även hantering och överföring av kommunikation. Under första tre åren jobbar studenterna i basgrupper där de arbetar med problemlösning i grupp, vilket förbereder för problemlösande roller. Även konflikthantering, ledning och grupputveckling behandlas.
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik (U) - De studerande på mjukvaruteknik får spetskompetens inom högnivå-programmering och lär sig att bli kompetenta mjukvaruutvecklare på storskaliga företag.
 • Innovativ programmering (IP) - En utbildning som förbereder för jobb som programmerare. Här läggs inte mycket fokus på ingenjörsdelen, vilken istället ersätts med företagspraktik och att lära sig särskilda programmeringsspråk. Utbildningen ger studenterna god kunskap inom programmering och problemlösning.
 • Masterprofiler
 • AI och maskininlärning
 • Datorsystem
 • Elektronik
 • Industriell ekonomi
 • International Software Engineering
 • Kommunikation
 • Medicinsk informatik
 • Programmering och algoritmer
 • Signal- och bildbehandling
 • Spelprogrammering
 • Storskalig mjukvaruutveckling
 • System-on-chip
 • Systemteknologi
 • Säkra system
 • Sektionen för högskoleingenjörer

  Sektionsförkortning: LING
  Program

  Det finns ett program på LING knutet till data och IT. En beskrivning av programmet följer under:

 • Högskoleingenjör i datateknik (DI) - Bred kunskap i datateknik, efter examen kan man arbeta med allt från drift till design av avancerad mjukvara.
 • Efter examen

  Efter studierna arbetar högskoleingenjörer inom ...

  Masterprofiler

  Sektionen för industriell ekonomi

  Sektionsförkortning: I-sektionen
  Program

  Det finns två program på I-sektionen.

 • Civilingenjörer i industriell ekonomi (I) blir i många fall länken mellan ekonomer och tekniker då de besitter kunskap inom båda domänerna. Programmet har många specialiseringar, bland annat ekonomiska och tekniska inriktningar.
 • Civilingenjörer i industriell ekonomi, internationell (Ii) - Studenterna läser i stort samma kurser som studenter på I med skillnaden att de även läser ett extra språk. I utbildningen ingår även ett utbytesår med kurser på det valda språket.

 • Det finns två datafokuserade inriktningar:

  • Inriktning Datateknik - Visionen med inriktningen för datateknik är att man efter några års yrkeserfarenhet skall kunna ta det tekniska och affärsmässiga ansvaret för dator-baserade produkter.
  • Inriktning Systemteknik - Inriktningens kurser handlar om metoder att skapa och analysera olika signaler och system.
  Efter examen

  Verksamhetsindustrin, elektro- och datateknisk industri, konsultbolag och exempelvis bioteknikindustrin är möjliga arbetsplatser för studenter med en bakgrund som civilingenjör i industriell ekonomi.

  Masterprofiler

  Sektionen för kognitionsvetenskap

  Sektionsförkortning: KOGVET
  Program

  Det finns ett program på KOGVET.

  Kognitionsvetare studerar metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen resulterar i studenter som har goda kunskaper inom samspelet mellan människan och tekniken.

  Efter examen

  Efter studierna arbetar kognitionsvetare inom språk- och informationshantering, interaktionsdesign och övrig datahantering och IT.

  Masterprofiler
 • Kognitionsvetenskap

 • Programmet har en master inom ämnesområdet kognitionsvetenskap.

  Efter examen i master inom kognitionsvetenskap hamnar studenter ofta inom följande arbetsområden:

  • Human factors
  • Språk- och informationshantering
  • Interaktionsdesign
  • Övrig data och IT

  Sektionen för systemvetenskap och informatik

  Sektionsförkortning: SAKS
  Program

  Det finns ett program på SAKS.

 • Systemvetenskap (SVP) har en unik tvärvetenskaplig kompetens i samspelet mellan teknik, människa och organisation. Systemvetaren arbetar med strategisk utveckling för att utveckla och förbättra verksamheter. Även ledning, grupputveckling och organisations-utveckling behandlas.

 • Det finns två datafokuserade inriktningar:

  • Inriktning Management och verksamhetsutveckling - Samordna och utveckla verksamhetsprocesser med hjälp av IT.
  • Inriktning Systemutveckling - Mjukvarudesign och programmering, implementering och användning samt specialisering på hur IT-system kan påverka företags och organisationers möjligheter att bedriva verksamhet.
  Efter examen

  Efter studierna arbetar systemvetare inom IT-konsultation, roller som projektledare, kravanalytiker, systemutvecklare och verksamhetsutvecklare.

  Masterprofiler
 • IT och management

 • Programmet har en master inom ämnesområdet IT och management.

  Masterprofilen förenar avancerade kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor:

  • Avancerad programmering
  • Samspelet mellan IT och organisation
  • Systemintegration och arkitektur
  • Management för att arbeta med organisationsutveckling
  • Strategi och styrning av och med IT

  Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik

  Sektionsförkortning: Y
  Program

  Y-sektionen består av tre program där fysik och elektroteknik är i fokus.

 • Civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik (Y) - En teknisk utbildning som under de första tre åren har ett stort fokus på matematik och ger en god teknisk bakgrund inom ett flertal ämnen som fysik, programmering, signalbehandling, m.m. Utbildningen skapar studenter som är självständiga, goda problemlösare, har god analytisk förmåga och snabblärda.
 • Civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, internationell (Yi) - Studenterna läser i stort samma kurser som studenter på Y med skillnaden att de även läser ett extra språk. I utbildningen ingår även ett utbytesår med kurser på det valda språket.
 • Civilingenjör i medicinsk teknik (MED) - Medicinsk teknik är en inriktning på Y som också ger en gedigen grund inom matematik och fysik men som också lägger stor vikt på anatomi och etik för att bättre lämpa studenterna till den medicinska sektorn. Studenter som har läst medicinsk teknik kan bl.a jobba med pacemakers, magnetisk resonanstomografi (MRT), EKG och mycket mer.
 • Masterprofiler
 • Styr- och informationssystem
 • System-on-chip
 • Elektronik
 • Signal- och bildbehandling
 • Medicinsk teknik
 • Finansiell matematik
 • Kommunikation
 • Teknisk matematik
 • Mekatronik
 • Material- och nanofysik
 • Teknisk fysik - teori, modellering och datorberäkningar
 • Vill du veta mer?

  Kontakta gärna en av våra företagsrepresentanter genom vår kontaktsida.