Besökare

Attraktiva studenter

LINK-dagarna är flera arbetsmarknadsdagar som inriktar sig till studenter och företag inom data och IT. LINK-dagarna riktar sig till flera olika sektioner med massor av olika inriktningar och profiler.

Följande avsnitt listar de sektioner på Linköpings universitet som LINK riktar sig mot tillsammans med korta beskrivningar om utbildningarna.

De attraktiva studenter som LINK riktar sig mot tillhör olika studentföreningar. Dessa studentföreningar eller sektioner är centrala när man pratar om grupper av studenter som tillhör olika utbildningar på Linköpings universitet.

Sektionerna LINK riktar sig mot är följande:

 • Datateknologsektionen (D)
 • Sektionen för högskoleingenjörer (LING)
 • Sektionen för industriell ekonomi (I)
 • Sektionen för kognitionsvetenskap (KOGV)
 • Sektionen för statistik och dataanalys (StatLin)
 • Sektionen för systemvetenskap och informatik (SAKS)
 • Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik (Y)

image

Linköpings största mässdagar för data och IT-studenter

Under två veckors tid anordnas en rad företagsevenemang från spännande föreläsningar till engagerande event.


Datateknologsektionen

Förkortning: D
Program

Det finns fyra program på D-sektionen. Det gemensamma för dessa program är programmering. En kortare beskrivning av varje program följer under:

 • Civilingenjör i datateknik (D) - En teknisk utbildning som under de första tre åren fokuserar på programmering och matematik. Studenterna läser en kombination av lågnivåspråk i samband med hårdvara och objektorienterad högnivåspråk. 
 • Civilingenjör i informationsteknologi (IT) - På IT-programmet får man goda kunskaper inom högnivå-programmering, men även hantering och överföring av kommunikation. Under första tre åren jobbar studenterna i basgrupper där de arbetar med problemlösning i grupp, vilket förbereder för problemlösande roller. Även konflikthantering, ledning och grupputveckling behandlas.
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik (U) - De studerande på mjukvaruteknik får spetskompetens inom högnivå-programmering och lär sig att bli kompetenta mjukvaruutvecklare på storskaliga företag.
 • Innovativ programmering (IP) - En utbildning som förbereder för jobb som programmerare. Här läggs inte mycket fokus på ingenjörsdelen, vilken istället ersätts med företagspraktik och att lära sig särskilda programmeringsspråk. Utbildningen ger studenterna god kunskap inom programmering och problemlösning.
Masterprofiler
 • AI och maskininlärning
 • Datorsystem
 • Elektronik
 • Industriell ekonomi
 • International Software Engineering
 • Kommunikation
 • Medicinsk informatik
 • Programmering och algoritmer
 • Signal- och bildbehandling
 • Spelprogrammering
 • Storskalig mjukvaruutveckling
 • System-on-chip
 • Systemteknologi
 • Säkra system

Sektionen för högskoleingenjörer

Förkortning: LING
Program

Det finns två program på LING knutet till data och IT. En beskrivning av programmen följer under:

 • Högskoleingenjör i datateknik (DI) - Bred kunskap i datateknik, efter examen kan man arbeta med allt från drift till design av avancerad mjukvara.
 • Högskoleingenjör i elektronik (EL) - Som elektronikingenjör kommerman att ha kunskap om elektronik och hur man kan hitta smarta lösningarför såväl digitala som analoga elektroniksystem.
Masterprogram

Sektionen för industriell ekonomi

Förkortning: I
Program

Det finns ett program på I-sektionen.

 • Civilingenjör i industriell ekonomi (I) - Vilar på tre tunga ben: matematik, teknik och ekonomi/management. Studier inom ekonomi varvas med tekniska inriktningskurser vilket skapar en student med en unik kunskapsgrund som passar i en bred variation av roller.

 • Det finns två datafokuserade inriktningar:

  • Inriktning Datateknik - Visionen med inriktningen för datateknik är att man efter några års yrkeserfarenhet skall kunna ta det tekniska och affärsmässiga ansvaret för dator-baserade produkter.
  • Inriktning Systemteknik - Inriktningens kurser handlar om metoder att skapa och analysera olika signaler och system.
  Efter examen

  Verksamhetsindustrin, elektro- och datateknisk industri, konsultbolag och exempelvis bioteknikindustrin är möjliga arbetsplatser för studenter med en bakgrund som civilingenjör i industriell ekonomi.

  Masterprofiler
 • Datateknik
 • Systemteknik

 • Sektionen för kognitionsvetenskap

  Förkortning: KOGV
  Program

  Det finns ett program på KOGV.

  • Kognitionsvetenskap (KOGV) studerar metoder för att studera och forma tanke, minne och handling hos både människor och datorer. Utbildningen resulterar i studenter som har goda kunskaper inom samspelet mellan människan och tekniken.
  Efter examen

  Efter studierna arbetar kognitionsvetare inom språk- och informationshantering, interaktionsdesign och övrig datahantering och IT.

  Masterprogram
  • Kognitionsvetenskap

  Statistiksektionen

  Program

  Det finns två program på StatLin.

 • Statistik och dataanalys kombinerar statistik, matematik och datavetenskap och fokuserar på att utveckla studentens analytiska förmåga och kritiska tänkande. Programmets kurser lägger stor fokus på praktisk tillämpning av teori vilket gör studenterna väl förberedda att angripa verkliga problem.Kurser inom databasteknik, data mining och programmering i R skapar en ”modern” statistiker med en bred grund inom fältet.
 • Efter examen

  Banker, försäkringsbolag, IT-bolag, konsultföretag, landsting, läkemedelsbolag, marknadsundersökningsinstitut, opinionsinstitut, telekommunikationsföretag, samt statliga verk och myndigheter.

  Masterprogram
 • Statistics and Machine Learning
 • Denna master bygger vidare på statistikens prediktiva egenskaper. Studenten utbildas i att använda beräkningstunga metoder för att skapa smarta och autonoma system anpassade för dagens allt mer komplexa informationssamhälle.

  Sektionen för systemvetenskap och informatik

  Förkortning: SAKS
  Program

  Det finns två program på SAKS.

 • Systemvetenskap (SVP) har en unik tvärvetenskaplig kompetens med fokus på samspelet mellan teknik, människa och organisation. Systemvetaren arbetar tidigt i projekt för att utveckla och förbättra verksamheter utifrån olika strategier. Det finns ett stort fokus på projektledning, systemutveckling och problemlösning i utbildningen.

 • Det finns två datafokuserade inriktningar:

  • Inriktning Management och verksamhetsutveckling - Samordna, modellera och utveckla verksamhetsprocesser med hjälp av IT.
  • Inriktning Systemutveckling - Mjukvarudesign, strategi och styrning av och med IT samt specialisering på hur IT-system kan påverka företags och organisationers möjligheter att bedriva verksamhet.
  Efter examen

  Efter studierna arbetar systemvetare inom IT-konsultation, roller som projektledare, kravanalytiker, systemutvecklare och verksamhetsutvecklare.

  Masterprogram
 • IT och management (ITM)

 • Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik

  Förkortning: Y
  Program

  Y-sektionen består av två program där fysik och elektroteknik är i fokus.

  • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Y) - En teknisk utbildning som under de första tre åren fokuserar på matematik och ger en god teknisk bakgrund inom ett flertal ämnen som fysik, programmering, signalbehandling, m.m. Utbildningen skapar studenter som är självständiga, goda problemlösare med god analytisk förmåga.
  • Civilingenjör i medicinsk teknik (MED) - Medicinsk teknik är en inriktning på Y som också ger en gedigen grund inom matematik och fysik men som även lägger vikt vid anatomi och etik för att bättre lämpa studenter till den medicinska sektorn. Studenter som läst medicinsk teknik kan jobba med pacemakers, magnetisk resonanstomografi (MRT), EKG och mer.
  Masterprofiler
 • Styr- och informationssystem
 • System-on-chip
 • Elektronik
 • Signal- och bildbehandling
 • Medicinsk teknik
 • Finansiell matematik
 • Kommunikation
 • Teknisk matematik
 • Mekatronik
 • Material- och nanofysik
 • Teknisk fysik - teori, modellering och datorberäkningar
 • Vill du veta mer?

  Kontakta gärna en av våra företagsrepresentanter genom vår kontaktsida.