background

Coffee meeting

Presentera er verksamhet för nyfikna intresserade studenter

Ett kort men lärorikt möte mellan student och företag

Coffee meeting är ett nytt koncept som är en mer avslappnad variant av kontaktsamtal. Tanken är att detta ersätter den vanliga mässan och är ett bra tillfälle för marknadsföring och presentation av er verksamhet samt eventuella nya projekt, sommarjobb etc. Ett coffee meeting pågår under 10-15 min och studenterna väljs ut enligt era preferenser (önskad årskurs, önskat program). Till detta möte skickar studenterna inte in CV eller personligt brev. Coffee meetings sker mellan en eller flera studenter och en företagsrepresentant. Ni som företag väljer själva hur många studenter ni vill tillåta under ett samtal (upp till 4 studenter samtidigt). Studenterna väljer i sin tur om de vill gå själva eller tillsammans med andra. tena kommer att genomföras antingen fysiskt i lokaler och/eller digitalt i privata Zoom-möten och äger rum på alla förmiddagar under LINK-dagarna.